Free comprehensive career interest test

Gratis uitgebreide beroepskeuzetest

How it works
With every answer you teach the app what you want. Every question is based on your previous answers.

How to answer
You have 8 options to answer a question, indicating how often you want to do this. It's important to realize that most of the questions are related to multiple occupations. For example, the first question will sort 400+ occupations. Therefore, you shouldn't be too quick to answer "Never" (nor the opposite).

Additional information
As you are a unique person (and we have 1.000+ occupations and 20.000+ questions), expect to answer around 150 questions before matches can be made.
If you want to continue later, or on another device, simply store the website address (with #uid=un1qu3) somewhere.

Have fun!

Hoe het werkt
Met ieder antwoord leer jij de app wat jij wil. Iedere vraag is gebaseerd op jouw vorige antwoorden.

Hoe te antwoorden
Je hebt 8 opties om een vraag te beantwoorden, om aan te geven hoe vaak je het wilt doen. Het is belangrijk te realiseren dat de meeste vragen gerelateerd zijn aan meerdere beroepen. Bijvoorbeeld, de eerste vraag zal 400+ beroepen sorteren. Daarom moet je niet te snel "Nooit" beantwoorden (noch het tegenovergestelde).

Aanvullende informatie
Aangezien jij een uniek persoon bent (en wij 1.000+ beroepen en 20.000 vragen hebben), verwacht rond de 150 vragen te beantwoorden voordat matches kunnen worden gevonden.
Als je later verder wilt gaan, of op een ander apparaat, sla dan het website adres (met #uid=un1qu3) ergens op.

Veel plezier!